Välkommen!

Tango de la Plata är Linköpings tangoförening som anordnar dansträning (praktika) och social dans (milonga). Dessutom arrangerar vi regelbundet provapå-tillfällen och workshops med både svenska och utländska lärare.

Praktikan, vår träningsdans för alla, nya som gamla!  Annonserade söndagar drop in kl. 18 -20 i Folkuniversitetets lokaler, studio , vilka publiceras på Facebook eller i kalendern. Vi tycker det extra kul om ni som är i nybörjarstadiet av tangon kommer och övar tillsammans med oss. Vi brukar vara mellan 10 -15 personer och man behöver inte komma med särskild danspartner.

 

Nyfiken på Argentinsk tango?
Inför varje termin hålls ”Prova På” men även vid andra tillfällen.