Välkommen!

Tango de la Plata är Linköpings tangoförening som anordnar terminskurser, dansträning (praktika) och social dans (milonga). Dessutom arrangerar vi regelbundet provapå-tillfällen och workshops med både svenska och utländska lärare. Under flera år har vi haft tre kurser på olika nivåer med ca tjugo deltagare på varje kurs. Vi samarbetar med Folkuniversitetet när det gäller administrationen kring kursanmälningarna.

Praktikan, vår träningsdans för alla, nya som gamla!  Annonserade söndagar drop in kl. 18 -20 i Folkuniversitetets lokaler, studio , vilka publiceras på Facebook eller i kalendern. Vi tycker det extra kul om ni som är i nybörjarstadiet av tangon kommer och övar tillsammans med oss. Vi brukar vara mellan 10 -15 personer och man behöver inte komma med särskild danspartner.

 

Nyfiken på Argentinsk tango?
Inför varje termin hålls ”Prova På” men även vid andra tillfällen.