Välkommen!

Tango de la Plata är Linköpings tangoförening som anordnar terminskurser, dansträning (praktika) och social dans (milonga). Dessutom arrangerar vi regelbundet provapå-tillfällen och workshops med både svenska och utländska lärare. Under flera år har vi haft tre kurser på olika nivåer med ca tjugo deltagare på varje kurs. Vi samarbetar med Folkuniversitetet när det gäller administrationen kring kursanmälningarna.

Praktikan, vår träningsdans för alla, nya som gamla  på söndagar drop in kl. 18 -20 i Folkuniversitetets lokaler, studio 1. Vi tycker det extra kul om ni som är i nybörjarstadiet av tangon kommer och övar tillsammans med oss. Vi brukar vara mellan 10 -15 personer och man behöver inte komma med särskild danspartner.

SNART är det  dags… lördag 24 sept kommer Roberto Siri Quarteto de tango till Linköping

Roberto de Siri

Nästa Fontänenpraktika 19 maj ! Extra stort och fint dansgolv ! Du kommer väl ? Ta gärna med eget fika.

20140611_165352_resized
Bild på Fontänen,  Vagnhallen ligger på Västra vägen 32, Linköping.