Om oss

Hej

Tango de la Plata är en ideell förening som verkar för en levande argentinsk tangoscen i Linköping. Föreningen har i sin nuvarande form funnits sedan 2007, men det har dansats tango i Linköping sedan mitten av nittiotalet då vi ingick som en del av Folkungagillet. Vi samarbetar även med lokala, privata tangoaktörer. Föreningens plusgironummer är 308154-4 och organisationsnummer 802436-6778.

Bli medlem i föreningen.

Självklart ska du vara medlem ! Då visar du ditt stöd och engagemang för att föreningen  ska fortsätta verka. En ideell förening bygger på att styrelsen och föreningens medlemmar tillsamman hjälps åt att hitta  på olika saker för föreningens bästa. Om du går kurs betalar du en kursavgift som går till kurskostnaden. Utöver det ordnar föreningen arrangemang helt ideellt och har kostnader för lokaler, musik, hemsida, e-postkonto, affischering med mera. Medlemmar har tillgång till vår fria träningsdans, kallas för praktika. Som medlem får du rabatterat pris på de evenemang som vi arrangerar – milongor, workshops och våra praktilongor på Fontänen. Du får även förtur till anmälan för workshops. Medlemskap ger också rösträtt på föreningens årsmöte och möjlighet att vara med och påverka tangoscenen i Linköping.

Så här blir du medlem i Tango de la Plata:

* Betala in 200:- på PlusGiro 308154-4 , gäller helår. 100 kronor för ett halvår.

* Ange namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Givetvis kan du också betala in medlemsavgift vid våra arrangemang

Styrelse

Vid senaste årsmötet 13 mars, 2016 valdes ingen ordförande pga att ingen kandidat svarat ja. Styrelsen kallade då till ett extra medlemsmöte där en stadgeförändring gjordes. Förändringen innebär att styrelsen inom sig kan besluta om de  olika styrelseposterna, exempelvis kan man ha ett delat ordförandeskap.

Ny styrelse from April-2016 :   sekreterare – Ann-Sofi Persson, Kassör -Berndt Anse, Ledamöter -Marietta Douglas, Nils Ahlberg, Hans Antonsson, Lise Muller, Tomas Hvittfeldt, Paul Einthoven

Kontakt

Om du har någon fundering är du välkommen att mejla oss kontakt(@)tangodelaplata.se (Obs, ta bort ( ) runt @ innan du mejlar oss) eller kontakta någon av våra kontaktpersoner direkt. Vi finns även på facebook, i gruppen Tango Östergötland.